Arşiv Yönetimi


Kurumların varlıkların süresince ürettiği her türlü belge, bilgi ve görsel materyalleri saklamak, yönetmek ve izlemek için bilgisayar sisteminin 
ve yazılımının kullanılmasını belge ve içerik yakalamak dokümanları, belgeleri izlemek, saklamak ve kontrol etmek için gerekli olan süreçleri içeriyor.

Sentinel arşiv yönetim sistemi ile

- Dokuman, resim, xml, power point dosyaları arşivlenebilir.

- Versiyonlama yapılabilir.

- Doküman tiplerine göre onay politikası belirlenebilir.

- Kategori bazlı olarak arşiv tipleri oluşturulabilir.

- Geniş yetkilendirme ile kullanıcı bazlı dosya paylaşımı yapılabilir.

- Yazdırma, görme, izleme ve indirme gibi yetkiler verilerek dosya güvenliği sağlanabilir.

- Favori dosyalar oluşturulabilir.

- Dosyalar sistem tarafınca otomatik indexleme yapılarak dosya içi arama yapılabilir.

- Dosya paylaşımları yapılabilir.

- Geniş raporlama alt yapısı

Uctan uca kesintisiz çözüm

bağımsız geliştirme platformu